Η εισήγηση της εκδήλωση για την Υγεία και την Αυτοοργάνωση που έγινε το καλοκαίρι από τον ΚΧΥ

Από το (πρώτο) κοινωνικό ιατρείο, στον Κοινωνικό Χώρο για την Υγεία και στον σημερινό γαλαξία των κοινωνικών ιατρείων: Μια διερεύνηση της δυναμικής των αντιθεσμίσεων μέσα από την τρέχουσα εμπειρία στο πεδίο της υγείας.

Εισαγωγή

afisa_190714Η συλλογική εμπειρία του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία αποτελεί ένα πλούσιο παράδειγμα γα την μελέτη των αντιθεσμίσεων. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε η συγκεκριμένη αντιδομή, «η ανταγωνιστική τοποθέτησή της απέναντι στον κόσμο της εξουσίας και των θεσμών της, ο πρακτικός προσανατολισμός στην αυτοοργανωμένη ανταπόκριση προς τις τρέχουσες ανάγκες και στην άμεση, η εξαρχής συναρμογή της κινηματικής στάσης και του πειραματισμού πάνω στην εδαφικοποίηση της αυτονομίας είναι ενδεικτικά. Διατρέχοντας την ιστορία του Κονωνικού Χώρου για την Υγεία μπορούμε να σημειώσουμε ορισμένα θεμελιακά στοιχεία μιας πρακτικής αντιθέσμισης-αυτοθέσμισης. Εξετάζοντας τις αναφορές μας από την επαφή μας με το πλήθος των κοινωνικών ιατρείων μπορούμε να καταλάβουμε τα ελλείμματα και τις παγίδες που οδηγούν στον ρεφορμισμό, στον εναλλακτισμό και στην αφομοίωση των κοινωνικών δομών που φλερτάρουν με την αυτοοργάνωση.»

Δεκέμβρης και λαϊκή συνέλευση

«Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 δημιουργήθηκε από υγειονομικούς και μη η Συνέλευση για την Υγεία.»

Μια οριζόντια συλλογική διεργασία για την υγεία, όπως και πολλές άλλες σε διάφορα πεδία, γεννήθηκε μέσα σε μια εξέγερση. Η αυτοθέσμιση δεν είναι προϊόν μιας αφηρημένης ανάλυσης, αλλά εγχείρημα απόσταξης, σταθεροποίησης και ανάπτυξης μιας κοινής ρηξιακής εμπειρίας. Η αντιδομή είναι κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική προς τους κατεστημένους θεσμούς: εμπεριέχει ήδη μέσα στην εμπειρία του αγώνα μια πραγματικότητα συλλογικής απελευθέρωσης, αλληλεγγύης και αυτόνομης δημιουργικότητας και την εγκαθιστά στον κοινωνικό χώρο.

«Από την έναρξη της λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου το Μάρτη του 2009 στόχος του ήταν να συνδεθεί με την τοπική λαϊκή συνέλευση, καθώς αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα τα θέματα υγείας να ανοιχτούν στο πεδίο των λαϊκών συνελεύσεων και να γίνουν κτήμα τους.»

Η κοινωνική αντιδομή δεν αναλαμβάνει ένα έργο για την κοινωνία. Αντιθέτως, αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως πρόταση ισότιμης κινητοποίησης και αυτοοργάνωσης μέσα στο κοινωνικό έδαφος.

«Κρίνουμε ότι τα κοινωνικά ιατρεία δεν θα πρέπει να έρχονται να απαντήσουν στα προβλήματα … καλύπτοντας το κενό που άφησε το κράτος. Θα πρέπει να έρχονται από τη μια να επιτεθούν στο υπάρχον κι από την άλλη, φτιάχνοντας τις αντιθεσμίσεις μας, να πραγματευτούμε στην πράξη το πως θα βλέπαμε την υγεία στην άλλη κοινωνία. Να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν ζωντανό κύτταρο της αντίστασης και ως τέτοια, να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τα άλλα κοινωνικά εγχειρήματα και αντιθεσμίσεις, καθώς και με τις λαϊκές συνελεύσεις, τα σωματεία βάσης , κλπ.»

Οι αυτοοργανωμένες κοινωνικές δομές συμπαρατάσσονται στο οριζόντιο κίνημα, καθώς εμπνέονται από το σύνολο των πολύμορφων αντιστάσεων της κοινωνικής βάσης. Η αυτοθέσμιση αποτελεί θέση μάχης ενάντια στον συστημικό ετεροκαθορισμό και βασίζεται στην συλλογική εξέλιξη των δυνατοτήτων άμεσης αυτονόμησης.

.

Η άλλη υγεία και η συνέλευση: Θεραπευτική κοινότητα, διάχυτη γνώση.

«Έτσι, άρχισαν συζητήσεις για μια άλλη υγεία, που θα ανατρέπει το ρόλο του ειδικού, θα σπάει το δίπολο υγείας-αρρώστιας, θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα ολιστικά και θα δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να έχει λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και το σώμα του.»

«Έχουμε στόχο στον Κοινωνικό Χώρο για την Υγεία τη δημιουργία μιας θεραπευτικής κοινότητας και το σπάσιμο της αποξένωσης ανθρώπου από άνθρωπο; …η επικοινωνία, η συλλογικοποίηση και η αλληλεγγύη είναι οι σημαντικότερες απαντήσεις σε θέματα υγείας.»

Ένας από τους άξονες δράσης του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία είναι η «διάχυση της γνώσης-αυτομόρφωσης.»

«Στην εβδομαδιαία συνέλευση γινόταν προσπάθεια επεξεργασίας θεωρητικών θεμάτων σχετικών με την υγεία, καθώς και ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας.»

Μια συνέλευση μπορεί να έχει πολιτικές ευθύνες κι ευθύνες διαχείρισης, όμως, το κύριο έργο της είναι η ύπαρξη του συλλογικού τόπου, από τον οποίον αναδύονται οι ριζοσπαστικές απαντήσεις και η μεθοδική ζύμωση της κοινότητας πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που την απασχολούν.

.

Οι παρεμβάσεις και ο συντονισμός

«… πραγματοποιήθηκαν συμβολικές καταλήψεις ταμείων σε δυο μεγάλα νοσοκομεία με πρόταγμα -Υγεία για όλους-, για τη χωρίς χρέωση πρόσβαση ασθενών στα επείγοντα…

… σε συντονισμό με λαϊκές συνελεύσεις έγιναν και πάλι συμβολικές καταλήψεις ταμείων κάποιων νοσοκομείων.»

Οι αντιθεσμίσεις μεταδίδουν το πνέυμα της εξέγερσης και του προσδίδουν κινηματική συνέχεια.

.

Η κατάληψη, το έδαφος

«Καθώς λοιπόν, άτομα που συμμετείχαν στη Συνελευση για την Υγεία συμμετείχαν παράλληλα και στις λαϊκές συνελεύσεις που γίνονταν εκείνη την χρονική περίοδο στα Πετράλωνα, οι δυο συνελεύσεις ήρθαν σε επαφή και αποφάσισαν να συστεγάσουν τις επιθυμίες τους, καταλαμβάνοντας τον Απρίλιο του 2009 το εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ, στο συνοικισμό των πέτρινων στα Άνω Πετράλωνα. Η κατάληψη λειτουργούσε από τη Λαϊκή Συνέλευση, ενώ ή Συνέλευση για την Υγεία επεξεργαζόταν την ιδέα του κοινωνικού ιατρείου. Η επιλογή της κατάληψης έγινε σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί ο χαρακτήρας του εγχειρήματος και να το φέρει σε επαφή με τα υπόλοιπα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα.»

«Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε το έδαφος εκείνο όπου οι ειδικευμένες γνώσεις ενός υγειονομικού θα μπορούν να συνομιλήσουν με τη γνώμη του ασθενή για το σώμα του και τη ζωή του.»

«Η Υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Όμως ο Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία δεν έχει, τη συγκεκριμένη στιγμή, τη δομή και τη δυναμική να προσφέρει την απάντηση σε μια τέτοια πρόκληση. Αυτό θα μπορούσε να απαντηθεί μόνο σε μια συνολικότερη σύγκρουση για την ανατροπή του υπάρχοντος καπιταλιστικού συστήματος, όταν πραγματικά πάρουμε τις τύχες της ζωής μας στα χέρια μας.»

Το έδαφος της κοινωνικής αυτοθέσμισης βρίσκεται εκεί που η συλλογική αυτοοργάνωση αντιπαρατίθεται μαχητικά στην κρατική κυραρχία. Η κατάληψη είναι δίκαιη πρακτική και οικονομικό εργαλείο για την συγκρότηση αντιδομών από όλους εμάς που έχουμε στερηθεί τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, εκφράζει την συνολική προοπτική του αυτοοργανωμένου αγώνα: την συλλογική απαλλοτρίωση όλου του κόσμου. Έχουμε συνεχώς και τώρα μπροστά μας δυο ερωτήματα: Σε ποιά όρια έχουν φτάσει οι αντιδομές μας; Πως μπορούμε να εξελίξουμε την δυναμική τους;

.

Τρεις απόπειρες συντονισμού, δυο φάσεις ανάπτυξης και το φάσμα της αφομοίωσης

Η πρώτη εκδήλωση για την Υγεία και την Αυτοοργάνωση έγινε το καλοκαίρι του ’12 από τον Κοινωνικό Χώρο για την Υγεία με απεύθυνση στο αυτοοργανωμένο κίνημα. Ήταν το πρώτο κινηματικό άνοιγμα.

Την άνοιξη του ’13, σε μια εποχή διάχυσης του παραδείγματος, στην συνάντηση των κοινωνικών ιατρείων στην Θεσαλλονίκη που έγινε με πρωτοβουλία του ΚΙΑΘ εκφράστηκε ένα σύνολο αντιφάσεων.

Το φθινόπωρο του ’13 σε νέα πανελλαδική συνάντηση στην Αθήνα εκδηλώθηκαν πλέον με σαφήνεια οι προθέσεις κάθετου ελέγχου του κινήματος των κοινωνικών ιατρείων. Η κομματική και γενικότερα η θεσμική διείσδυση στον χώρο της αυτοοργάνωσης για την υγεία βαθαίνει τις ανταγωνιστικές κατευθύνσεις μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο αγώνα.

Παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές προτάσεις που ακούστηκαν από εκπροσώπους κοινωνικών ιατρείων και υποδηλώνουν μια προσπάθεια συντονισμού από τα πάνω:

«Διάρκεια, σταθερότητα, ανώτερο επίπεδο οργάνωσης (για τον συντονισμό). Μέτωπο αντίστασης.» Ενώ ακόμα εκκρεμεί ο συντονισμός σ’ένα βασικό επίπεδο παρέμβασης και παραμένουν οι ριζικές αντιθέσεις γύρω από την αυτοοργάνωση.

«Διεθνοποίηση του θέματος με δημοσιοποίηση στον ξένο και ντόπιο τύπο.»

.

Αποεδαφικοποίηση. Μεσολάβηση κι αντιπροσώπευση.

«Περιφερειακά συντονιστικά όργανα και πανελλαδικό… Και αύριο να φτιάξουμε μια επιτροπή. Κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν…» Χωρίς σχόλιο.

Στην συνάντηση της Αθήνας κατατέθηκαν και δυο προτάσεις κοινής συμφωνίας υπό τον τίτλο «Χάρτα κοινωνικών Ιατρείων» που επιχειρούσαν να συμβιβάσουν τους όρους του οριζόντιου αγώνα με τον αριστερό κυβερνητισμό. Η τυπική υϊοθέτηση κουτσουρεμένων προταγμάτων του αυτοοργανωμένου κινήματος από δομές που καταφανώς έχουν ανταγωνιστικές προσανατολισμούς και μεθόδους, όπως θα δείξουμε στην συνέχεια, δίνει συγχωροχάρτι εσαεί στην πολιτική και οικονομική εκμετάλλευση των κοινωνικών ιατρείων, απονοηματοδοτώντας επιπλέον την έννοια της αυτοοργάνωσης. Ας σημειώσουμε εδώ ότι αναφερόμαστε σε κοινωνικά ιατρεία που δηλώνουν αυτοοργανωμένα.

Παρακάτω μπορούμε να εξετάσουμε ορισμένες ειδικές όψεις της αντιπαράθεσης μεταξύ οριζόντιας κινηματικής αυτοθέσμισης από την μια πλευρά και συστημικής αφομοίωσης από την άλλη, όπως εκφράστηκαν από τοποθετήσεις των κοινωνικών ιατρείων σε αυτές τις δυο πανελλαδικές συναντήσεις.

.

Σύστημα υγείας – Άλλη υγεία. Κρίση, αντιληπτικά πλαίσια και δομικές αντιφάσεις των κοινωνικών ιατρείων.

Ποιά υγεία είναι δημόσια;

Έχοντας ήδη εκφράσει την θέση του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία θα δανιστούμε φράσεις δυο άλλων κοινωνικών ιατρείων, οι οποίες σκιαγραφούν την «άλλη υγεία».

«Εφαρμόζουμε στην πράξη το πως θα βλέπαμε την άλλη υγεία στην κοινωνία που οραματιζόμαστε.»

«Κύριο σημείο σγκρουσης με τον Ιατρικό Σύλλογο, η άλλη ιατρική.»

«Τελική μορφή κινητοποίησης είναι η λειτουργική κατάληψη, όχι η απεργία. Και είναι κοινωνική συγκρότηση»

Το ερώτημα «τι είδους ιατρική ή περίθαλψη χωρηγούμε;» (Αθήνα) έχει αρχίσει να εκφράζεται από διάφορα κοινωνικά ιατρεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ίδια η λειτουργία των κοινωνικών ιατρείων δημιουργεί έδαφος για την ανάδυση ριζοσπαστικών ερωτημάτων και οι οριζόντιες διαδικασίες δημιουργούν τον συλλογικό χώρο για την ζύμωσή τους. Ωστόσο, εκκρεμούν γενικότερα κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές απαντήσεις. Ακόμα κι οι δομές που αναφέρονται στην άλλη υγεία, όπως ο Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία, βρίσκονται σε εμβρυακό σημείο πάνω στο ζήτημα.

Για πολλά κοινωνικά ιατρεία η πρόταση της αυτοοργάνωσης είναι σαφής όσον αφορά τις πολιτικές διαδικασίες των αντιδομών, χωρίς όμως να εμπλέκει την ίδια την σχέση με το αντικείμενό τους, δηλαδή την αυτοδιαχείριση της υγείας στην περίπτωσή μας.

Παραδείγματα:

«Άρνηση στις εκπροσωπήσεις. Άμεση δημοκρατία και συνέλευση.»

«Μη ιεραρχία και οριζόντια συνεργασία, η διαφορά από τις θεσμικές υπηρεσίες. Άπλωμα συμμετοχής και εναλλαγή ρόλων εκπροσώπησης.»

«Πόσους εθελοντές έχουμε; (Πολλούς). Πόσοι συμμετέχουν στην γενική συνέλευση;»

«Εγώ είμαι κατά αυτού που λέμε επικοινωνιακό και αντιπροσωπευτικότητα… Να βρούμε διαδικασίες όπου εμείς θα γίνουμε πρόσωπα ο ένας για τον άλλο… Άσαρκα, ασώματα μη εμπράγματα νοήματα ακόμα η αυτοδιαχείριση και η άμεση δημοκρατά.»

«Ταξική ανασυγκρότηση στην γειτονιά. Η αλληλεγγύη επανασυστήνει το υποκείμενο. Οριζοντιότητα. Προβολή από το μέλλον.»

Αλλά υπάρχουν βέβαια και ορισμένα κοινωνικά ιατρεία που προκαλλούν σύγχυση και σ’αυτό το επίπεδο:

«Γενική συνέλευση και πενταμελές συντονιστικό (με δημοτικούς παράγοντες).»

Παρόλαυτα, το πεδίο της αντιπαράθεσης είναι διαρκώς ανοιχτό και γόνιμο. Μετά την τοποθέτηση του ΚΧΥ στην συνάντηση της Θεσαλλονίκης ακολούθησαν τοποθετήσεις σε ζητήματα «πολιτικής φιλοσοφίας» ή «φιλοσοφίας» της σχέσης με το σώμα.

Τα περισσότερα κοινωνικά ιατρεία συγκροτήθηκαν την περίοδο της λεγόμενης οικονομικής κρίσης, έχοντας αναφορά στις δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Οι δυο προτάσεις κοινής «χάρτας» αναγνωρίζουν τον εχθρό στις «μνημονιακές πολιτικές». Τα κοινωνικά ιατρεία που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως απάντηση στις πολιτικές της κρίσης θεωρούν ότι θα έχουν επιτύχει στο έργο τους όταν θα είναι περιττά και εξαγγέλουν ότι τότε θα αυτοκαταργηθούν. Έτσι, αναγνωρίζουν έμμεσα την εργαλειοποίηση της αυτοοργάνωσης μέσα στις κατεστημένες οριοθετήσεις.

Ο ετεροκαθορισμός από την καταστροφή της δημόσιας περίθαλψης, οδηγεί σε μια αντίφαση: Αφενός, αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Ο διεκδικητικός αγώνας όμως δεν μπορεί ν’αλλάξει άμεσα τις νέες συνθήκες στον τομέα της υγείας. Αφετέρου, κατανάγκη εστίαση στην παροχή υπηρεσιών. Οι κινηματικές δομές όμως δεν μπορούν να καλύψουν τις διογκούμενες ανάγκες, εφόσον δεν κατέχουν ακόμα τους υπαρκτούς πόρους. Τα ίδια κοινωνικά ιατρεία που προτάσουν ότι «η διεκδίκηση της δημόσιας και δωρεάν υγείας από το κράτος είναι το σημείο που μας ενώνει», αναγνωρίζουν αργότερα ότι λειτουργούν ως «δεκανίκια» των απαξιούμενων κρατικών δομών.

Σ’αυτόν τον φαύλο κύκλο χάνεται επιπλέον ο αναστοχασμός κι η αυτοθέσμιση γύρω από την υγεία. Το παρακάτω απόσπασμα εκφράζει εύγλωττα αυτήν την κατάσταση:

«Δεν είναι προσπάθεια υποκατάστασης της πραγματικής ανάγκης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ για όλο το λαό, ούτε προσπάθεια δημιουργίας παράλληλων δομών μέσα στο χρεοκοπημένο σύστημα. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης ενάντια στο σύστημα…»

Η σαρωτική αναδιάρθρωση των κρατικών θεσμών που υπηρετεί την κερδοσκοπία του κεφαλαίου όχι μόνο δεν βάζει στο ντουλάπι το ερώτημα -ποιά υγεία θέλουμε;- , αλλά αντιθέτως, μας τοποθετεί αντικειμενικά στο σημείο όπου γίνεται επιτακτική η διερώτηση -μπορεί πραγματικά η υγεία να είναι δημόσια αν δεν είναι αυτοοργανωμένη; .

.

Οι ειδικότητες, τα νούμερα, και οι δικαιούμενοι περιθάλψεως

Πολλά κοινωνικά ιατρεία χρησιμοποιούν τους παραπάνω τεχνικούς όρους για να αυτοπροσδιοριστούν. Η τεχνοκρατική αντίληψη που αναπαράγει την σχέση ετερονομίας όπως πραγματώνεται από το θεσμικό σύστημα υγείας, επικαλείται μια κοινωνική ανάγκη μαζικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Σ’αυτήν την κατεύθυνση συγκρότησης, που ρηττά ή έμμεσα εγκαθιστά έναν παραγωγικό ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών ιατρείων, πολλαπλασιάζονται και πολλαπλασιάζουν τους υποστηρικτές τους, τους παθητικούς αποδέκτες υπηρεσιών, εκείνες οι δομές που ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, από δήμους και ιατρικούς συλλόγους, διότι έχουν έτοιμη την τεχνοκρατική διοίκηση και πόρους από τα θεσμικά ταμεία.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της τεχνοκρατικής μορφής οργάνωσης ορισμένων κοινωνικών ιατρείων αποτελεί η λειτουργία γραμματείας με πρότυπο τη νοσοκομειακή γραφειοκρατία. Οι γραμματείες στελεχώνονται από «εθελοντές» («πολίτες»), που αναλαμβάνουν ειδικές θέσεις. Η ίδια η έννοια του εθελοντή πολίτη παραπέμπει ευθέως στην στράτευση σ’έναν μηχανισμό επικουρικά στην κανονική καταναγκαστική εργασία.

Ας σημειώσουμε, ότι σ’αυτό το πλαίσιο υπάρχουν κοινωνικά ιατρεία που έχουν ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών την επίδειξη κρατικού εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του πάσχοντος. Όπως κι ότι η εθελοντική εργασία ενός συνταξιούχου μπάτσου σ’ένα κοινωνικό ιατρείο έγινε λόγος ρήξης μέσα στην συγκεκριμένη συλλογική δομή ακριβώς με βάση το σκεπτικό ότι ειδικά οι γραμματειακές αρμοδιότητες διαμορφώνουν επικίνδυνες εξουσίες.

Ορισμένα κοινωνικά ιατρεία υπερασπίζονται αντιδραστικά τον διαχωρισμό μεταξύ ειδικών και μη ειδικών.

Πολλά κοινωνικά ιαρεία έχουν εξωτερικούς συνεργάτες. Κι ακόμα κι αυτά που δεν δέχονται συνεργασίες έξω από τις συλλογικές διαδικασίες, όπως ο Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία, καταφεύγουν συχνά σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Στον αντίποδα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εξωτερικοί γιατροί ζήτησαν να εργαστούν στον χώρο του κοινωνικού ιατρείου. Η παρακάτω διαπίστωση απαντάει εύστοχα:

«Οι εργαζόμενο των νοσοκομείων εμπλέκονται πραγματικά μόνο όταν έρχονται να εργαστούν στο κοινωνικό ιατρείο.»

.

Δημόσια υγεία – Κοινωνικός αγώνας. Αντιφασισμός-αντιρατσισμός (και το προνόμιο του πολίτη). Θεσμική αντιπολίτευση και συνταγματικότητα ή κοινωνική ανατροπή;

Μερικά κοινωνικά ιατρεία συνδέουν ευθέως τον αγώνα για την υγεία με τον αγώνα για την κοινωνική ανατροπή. Ορισμένα, τοποθετούν την δράση τους μέσα στο οριζόντιο κίνημα και στον αγώνα για την κινητοποίηση και την συλλογικοποίηση της κοινωνικής βάσης.

«Αντιλαμβανόμαστε το εγχείρημα μας σαν ζωντανό κύταρρο της κοινωνικής αντίστασης και χειραφέτησης απέναντι στη σύγχρονη βαραβαρότητα και ως εκ τούτου συνεργαζόμαστε με τις λαϊκές συνελεύσεις, τα σωματεία βάσης κλπ.»

«Άξονες δράσης: 1… 2. Στοχευμένες ενέργειες κοινοτικής άμεσης δράσης ενταγμένες στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα για την κοινωνική απελευθέρωση. 2. Αλληλεπίδραση και συνεργασία με τα άλλα κοινωνικά και αντιθεσμικά εγχειρήματα που διέπονται από τις ίδιες αξίες και αρχές.»

«Σκοπός δεν είναι η βοήθεια των αδυνάτων και μόνο, αλλά η οργάνωση της κοινωνίας στην αναχαίτηση αρχικά των συνεπειών της κρίσης, ενώ ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις διαδικασίες να μπαίνουν ζητήματα ισότητας και συλλογικότητας ως βάσεις για οποιονδήποτε αγώνα αλλά και ως πρόταγμα για το μέλλον.»

«Για το δικαίωμα στην ελευθερία και την αυτοοργάνωση. Για να αντισταθούμε στην υποταγή και στον εκφασισμό. Για την δυνατότητα ανατροπής του συστήματος που εξαθλιώνει τον άνθρωπο.» (Από κείμενο αλληλεγγύης στους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους και τις καταλήψεις)

Αρκετά κοινωνικά ιατρεία προτάσουν τον αντιφασισμό και κάποια αντιλαμβάνονται την αντιρατσιστική στάση τους ανταγωνιστικά προς τον εθνοκεντρισμό που καλλιεργούν οι θεσμικοί μηχανισμοί για να σπάσουν την αλληλεγγύη και τις αντιστάσεις των βαλλόμενων.

«(Μια θεματική), η ενίσχυση του προφίλ μας ως αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά εγχειρήματα, σε αντιδιαστολή με όλη την επιχειρηματολογία για τον έλληνα που υποφέρει.»

Στις αυτόνομες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης δεν έχουν θέση τα όποια προνόμια του πολίτη. Η φιλανθρωπία επιβεβαιώνει τα προνόμια και την διαιώνιση των ανισοτήτων.

Για μερικά κοινωνικά ιατρεία απότερο ζητούμενο είναι η ιδεατή αποκατάσταση της παρούσας θεσμικής τάξης κι όχι η ανατροπή της.

«Τα ΚΙΑ θεωρούν τη Δημόσια Υγεία ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό και τη διαφύλαξη και τη προαγωγή της ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.»

«Αντίσταση της κοινωνίας των πολιτών… οριζόντια σχέση με φορείς… (ενάντια) στην αλόγιστη άσκηση εξουσίας…»

«Αντιπροσωπευτική δημοκρατία» και «αιρετοί άρχοντες που υπηρετούν τα ταξικά συμφέροντα των αδύναμων…», η λύση. «Επιβολή ή διεκδίκηση;» (Παρελκυστικό δίλλημα, υπέρ του ρεφορμισμού.) «Επαναστατική γυμναστική.» (Όλα τ’άλλα.)

.

«Συνεργασία με τον διάολο.»

Οι απότεροι προσανατολισμοί των διαφορετικών εγχειρημάτων αποκαλύπτουν ένα βαθύ ρήγμα στην κινηματική προοπτική των κοινωνικών ιατρείων που υϊοθετούν το πρόταγμα της αυτοοργάνωσης. Καταφανώς, για κάποιους η αυτοοργάνωση αποκτά εργαλειακή σημασία στην υπηρεσία θεσμικών επιδιώξεων, ανταγωνιστικά προς το συνεκτικό νόημά της.

Μαζί με την υπεράσπιση της θεσμικής τάξης εμφανίζεται κι η αντιδραστική υπεράσπιση του ξεπνοησμένου συντεχνιακού ιατρικού συνδικαλισμού. «Να μην αντικαταστήσουμε, αλλά να έρθουμε σε επαφή με τους συνδικαλιστικούς φορείς και να τους θέσουμε ενόπιον των ευθυνών τους.»

Οι πιο διορατικοί από τους κομματικούς όμως, αντιλαμβάνονται έστω κι εργαλειακά την κινηματική δύναμη της κοινωνικής αυτοοργάνωσης. «Οι χρήστες υπηρεσιών υγείας, βάση του κινήματος… Το αίτημα της ελεύθερης παροχής προσφέρεται για νίκες. Το αίτημα των προσλήψεων, όχι.»

Η κοινωνική εμπειρία που δημιουργεί ο αγώνας για την αυτοθέσμιση στο πεδίο της υγείας οδηγεί ακόμα και τους πιο κρατιστές μέσα στα κοινωνικά ιατρεία να αναγνωρίσουν ότι «το κοινωνικό, είναι ο νέος παράγοντας εκεί που κυριαρχούσε η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού». Παρά τον παραγοντισμό και τ’αντιληπτικά βαρίδια που δεν λείπουν από τον χώρο των κοινωνικών ιατρείων, η κοινωνική αυτοοργάνωση εξελίσει την δική της δυναμική.

.

Η σκιά των δημάρχων και των κομματαρχών. Δημοτικές εκλογές, μια αποκάλυψη:

Η θέση του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία είναι διαυγής:

«Δεν διατιθέμεθα να είμαστε προϊόντα αυριανής ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης (οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν επικίνδυνα), ούτε τρέφουμε αυταπάτες ότι υπάρχει καλή και κακή διαμεσολάβηση. Ο λόγος και το έργο μας αποτελεί αυταξία, και είναι κομμάτι του κινήματος και όχι όχημα και εργαλείο πολιτικής ανέλιξης και κατάληψης αξιωμάτων, ούτε από τους συμμετέχοντες ούτε φυσικά από κάποιον άλλο.» (4ος/’13)

Επιπλέον ο Κοινωνικό Χώρος για την Υγεία στέκεται σε απόσταση από τα καθεστωτικά media και υπερασπίστηκε αυτήν την θέση και στις δυο πανελλαδικές συναντήσεις των κοινωνικών ιατρείων.

Με συγκεκριμένο κείμενο («Εμείς θα μιλάμε για εμάς») ο Κοινωνικό Χώρος για την Υγεία κατήγγηλε την οργάνωση «Αλληλλεγγύη για Όλους», η οποία όντας κατασκευή ενός κοινοβουλευτικού κόμματος επιχειρεί να παρέμβει εξωτερικά στον χώρο των κοινωνικών ιατρείων, να μεσολαβήσει στις μεταξύ τους σχέσεις και να τ’αντιπροσωπεύσει στο κοινωνικό σώμα, χρησιμοποιώντας εκτός των άλλων και τους χρηματικούς πόρους που διαθέτει.

Απ’την άλλη πλευρά, πολλά κοινωνικά ιατρεία εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε χώρους και καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα τους από προσφορές των Δήμων.

Αρκετά κοινωνικά ιατρεία έχουν διεκδικήσει δημόσιο χώρο από Δήμους. Συχνά οι χώροι επαναδεσμεύονται άμεσα ή έμμεσα (πχ μέσω παρεμβολής ΜΚΟ) ή επέρχεται ρήξη με τον Δήμο ή με άλλους θεσμικούς φορείς που έχουν παραχωρήσει υποδομές, όπως εργατικά κέντρα και ιατρικούς συλλόγους.

Η εξάρτηση από την συγκεκριμένη θεσμική δομή για αρκετούς δεν είναι μόνο συμβατική συνθήκη, αλλά απόρροια της πολιτικής δράσης μέσα σ’αυτόν τον μεσολαβητικό μηχανισμό. «Ο δήμος είναι εν’δυνάμει στα κοινά.»

Σε ορισμένα κοινωνικά ιατρεία συμμετέχουν δημοτικοί παράγοντες κι ενίοτε λαμβάνουν διακριτές θέσεις στην «αυτοοργανωμένη» κοινωνική δομή λόγω αυτής της ιδιότητάς τους.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές η πλειονότητα των κομματικών στελεχών που είχαν δραστηριότητα σε κοινωνικά ιατρεία εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την δραστηριότητα («κοινωνικό έργο») για άντληση ψήφων. Μάλιστα, ορισμένα κοινωνικά ιατρεία διαφήμισαν τους κομματικούς υποψηφίους που συμμετέχουν σ’αυτά. Συγκεκριμένοι κομματικοί μηχανισμοί επιχείρησαν να οικειοποιηθούν την πραγματικότητα των κοινωνικών ιατρείων με την προεκλογική προπαγάνδα τους, ενσωματώνοντας τις αντιδομές της υγείας στο πολιτικό πρόγραμμά τους.

Η αντιπαράθεση γύρω από την σχέση των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων με τους κρατικούς θεσμούς εκφράζει κάτι πολύ βαθύτερο από την διαφορετικότητα των απόψεων. Δίνουμε έναν αγώναν επανανακάλυψης της κοινωνικότητας σε ανταγωνισμό με τον πολιτισμό της εκμετάλλευσης και της ετερονομίας μέσα σε συνθήκες απάνθρωπης ταξικής επιδρομής. Ο αυτοοργανωμένος αγώνας βρίσκει μπροστά του το σύνολο των κατεστημένων θεσμών που επιχειρούν να υφαρπάξουν και ν’αποδομήσουν τις προτάσεις του, τις συλλογικότητες του, την κινηματική προοπτική του, για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του κρατισμού.

.

Χρηματοδότηση: Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά

Υπάρχουν κοινωνικά ιατρεία που δέχονται δωρεές από εταιρείες και υπηρεσίες από ιδιωτικά νοσοκομεία.

Οι δυο προτάσεις κοινής «χάρτας» έλεγαν τα εξής επί τούτου:

«Τα ΚΙΦΑ δέχονται προσφορές σε κάθε είδος που έχουν ανάγκη, δέχονται δωρεές και χορηγίες, αλλά δεν διαφημίζουν κανένεα για την όποια δωρεά κάνει, ούτε έχουν χορηγούς.»

«Τα ΚΙΑ στηρίζονται στην αλληλεγγύη των πολιτών και δεν έχουν καμμιά οικονομική εξάρτηση από επίσημους φορείς. Είναι ανοιχτά σε δωρεές και χορηγίες, αλλά δεν διαφημίζουν κανέναν για την όποια δωρεά κάνει.»

Παρενθετικά, ένα κοινωνικό ιατρείο από αυτά που δεν αποδέχονται το ΕΣΠΑ λόγω «υπεράσπισης της δημόσιας υγείας και προτάσουν την «αλληλεγγύη, όχι (την) φιλανθρωπία», καλύπτει τις ανάγκες του από την εκκλησία και αναφέρεται στον τίτλο του ως «υπό την χορηγία της Ιεράς Μητρόπολης…».

Στον αστικό κόσμο το χρήμα αποτελεί το κλειδί της εξουσίας, αλλά και της αφομοίωσης. Οι θέσεις του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία είναι και σ’αυτό το σημείο διαυγείς:

«Ο ΚΧΥ δεν χρηματοδοτείται και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με κόμματα, με τον δήμο της Αθήνας, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ιατρικές εταιρείες.»

«Έχουμε επιλέξει την πλήρη αποστασιοποίηση από τους θεσμούς. Και αυτό όχι μόνο γιατί δε θεωρούμε πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά γιατί η λογική της «όπως-όπως» και με κάθε (πολιτικό) κόστος κάλυψης πραγματικών αναγκών στο ζοφερό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, προσφέρει άλλοθι και στο τέλος της ημέρας ενισχύει τους ίδιους τους μηχανισμούς που επιβάλλουν τις συνθήκες για την κάλυψη αυτών των αναγκών (κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης, ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, αποκλεισμός). Θεωρούμε κατά συνέπεια ότι οποιαδήποτε συνεργασία με αυτή τη μηχανή

θανάτου αποτελεί τροφοδότηση ενός φαύλου κύκλου και έμμεση συναίνεση στην κυρίαρχη πολιτική. Κάθε έμπρακτη νομιμοποίηση του καθεστώτος με τη λήψη κονδυλίων, όσες λεκτικές καταδίκες και αναθέματα και αν τη συνοδεύουν, στο τέλος της διαδρομής φέρνει όλο και περισσότερους εξαθλιωμένους στις πόρτες των κοινωνικών ιατρείων, αφήνοντας τους ιδιοτελείς (με ψίχουλα) ευεργέτες τους – υπεύθυνους της πολιτικής της καταστροφής, να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση που υπάρχουν αφελείς φιλότιμοι (για να μην πούμε κάτι βαρύτερο) που ανιδιοτελώς αναλαμβάνουν μέρος των δικών τους υποχρεώσεων προς την κοινωνία. Η κάλυψη των πραγματικών αναγκών ανθρώπων απόβλητων από το ΕΣΥ με όρους φιλανθρωπίας, αποστάσεων από την «πολιτική» (αν και ο αποκλεισμός από την περίθαλψη είναι βαθύτατα πολιτική πράξη) και εστίασης αποκλειστικά στο ιατρικό/τεχνικό κομμάτι, γίνεται εδώ και δεκαετίες από τις ΜΚΟ. Όποιος λοιπόν υγειονομικός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση και την κάλυψη αυτού του τεράστιου όγκου περιστατικών, μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει εκεί, έχοντας τη συνείδησή του ήσυχη ότι προσφέρει ανθρωπιστικό (αλλά μισό…) έργο. Όσοι ενδιαφέρονται και πιστεύουν ότι έχει νόημα και προοπτική να αντισταθούν συνολικά στον εξανδραποδισμό, να σταματήσει η παραγωγή αυτών των αποβλήτων με ευθύνη συγκεκριμένων πολιτικών, να μπει μια τελεία στην αφήγηση του θανάτου, καλό είναι να στελεχώσουν τα αυτόνομα κοινωνικά ιατρεία.»

.

Αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη

Κλείνοντας το παρόν σχόλιο πάνω στην εμπειρία των κοινωνικών ιατρείων, μια λιτή πρόταση του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία στέκεται ανοιχτή σε νέες απαντήσεις:

«…το ζήτημα των αγώνων στο τομέα της υγείας απαιτεί μια προσέγγιση κοινοτήτων αγώνα μέσα στο κοινωνικό σώμα, στις γειτονιές και αλλού, όπου η υγεία θα μπορέσει να γίνει κάτι απτό, προσεγγίσιμο, κατανοητό, κάτι δικό μας, κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστείς».

.

* Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εισήγηση σε μορφή pdf.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

60 Responses to Η εισήγηση της εκδήλωση για την Υγεία και την Αυτοοργάνωση που έγινε το καλοκαίρι από τον ΚΧΥ

 1. Ανδρέας λέει:

  Να μη ξεχνάμε, ότι εσείς συμμετείχατε στη 2η πανελλαδική συνάντησή ΚΙΑ, με προκαθορισμένη ατζέντα από το συντονιστικό Αττικής και διαμορφώσατε τη Χάρτα των ΚΙΑ.
  Δεν είχατε άποψη για την ατζέντα που κατέβασε το Ιατρείο Αλληλεγγύης της Λαϊκής Συνέλευσης Αγ. Νεκταρίου στο Βόλο, ούτε καν το υποστηρίξατε στην αντιπαράθεσή του με το Συντονιστικό.
  Μάλλον έχετε επιλέξει να δράτε αποκλειστικά στο χώρο σας, αν και έχουμε έρθει κοντά σας αρκετές φορές και με συγκεκριμένες προτάσεις.
  Ακόμα περιμένουμε και το πρόγραμμα για τα φάρμακα.
  Συντροφικά
  Ανδρέας Ξηρομερίτης
  Μέλος Λαϊκής Συνέλευσης Αγ. Νεκταρίου-Βόλου.
  Υ.Γ. Να μην αναφέρω ποιος κατήγγειλε στην 1η Πανελλαδική την «παρέμβαση» της οργάνωσης «Αλληλεγγύη για όλους»!

 2. Stevenrog λέει:

  co oznacza dna dna moczanowa czego nie wolno jesc http://seeknet.pl/ dna moczanowa co jesc choroba dna moczanowa objawy

 3. Stevenrog λέει:

  dnamoczanowa dna moczanowa diety http://seeknet.pl/ jadlospis przy dnie moczanowej czego nie mozna jesc przy dnie moczanowej

 4. Stevenrog λέει:

  dieta w podagrze co to jest dna moczanowa i czym sie objawia http://seeknet.pl/ dna moczanowa powiklania dna moczanowa dieta

 5. Robertrow λέει:

  podagra leczenie lek na podagre http://seeknet.pl/ dna a alkohol co jesc przy dnie moczanowej

 6. Robertrow λέει:

  jakie sa objawy dny moczanowej ziola w dnie moczanowej http://seeknet.pl/ choroba dna moczanowa objawy podagra powiklania

 7. Robertrow λέει:

  objawy dny moczanowej u kobiet co jesc przy dnie moczanowej http://seeknet.pl/ podagra dna moczanowa dna moczanowa co jesc

 8. Robertrow λέει:

  dieta chorych na dne moczanowa dna dieta http://seeknet.pl/ leczenie podagry co to jest dna?

 9. Robertrow λέει:

  czego nie mozna jesc przy dnie moczanowej dna moczanowa leczenie naturalne http://seeknet.pl/ choroba bogatych ludzi podagre

 10. Robertrow λέει:

  jadlospis przy dnie moczanowej dna alkohol http://seeknet.pl/ choroba dna moczanowa objawy podagre

 11. Robertrow λέει:

  dna moczanowa leczenie domowe atak dny http://seeknet.pl/ dieta przy dna moczanowa dna moczanowa przyczyny

 12. Robertrow λέει:

  podagra dny moczanowej objawy http://seeknet.pl/ podagra powiklania dna leczenie

 13. Robertrow λέει:

  leki na podagre dny moczanowej objawy http://seeknet.pl/ co to jest dna moczanowa dna dieta

 14. Robertrow λέει:

  przyczyna dny moczanowej dna moczanowa leczenie http://seeknet.pl/ ziola na podagre dieta na dne moczanowa

 15. Robertrow λέει:

  podagra co to jest dny moczanowej objawy http://seeknet.pl/ leczenie dny dna moczanowa leczenie farmakologiczne

 16. Robertrow λέει:

  dna moczanowa nieleczona kwasica cukrzycowa http://seeknet.pl/ podagra leczenie domowe przyczyny dny moczanowej

 17. Oksanarow λέει:

  podagra przyczyny dna moczanowa leczenie cytryna http://seeknet.pl/ ziola przy dnie moczanowej kwasica moczanowa

 18. Oksanarow λέει:

  kwasica cukrzycowa puryny w alkoholu http://seeknet.pl/ dna moczanowa leczenie farmakologiczne piwo a dna moczanowa

 19. Oksanarow λέει:

  dna moczanowa a alkohol dieta w podagrze http://seeknet.pl/ dna moczanowa a alkohol leczenie kwasicy cukrzycowej

 20. Oksanarow λέει:

  dna moczanowa leczenie domowe dna moczanowa leczenie ziolami http://seeknet.pl/ kwasica moczanowa co to jest dna moczanowa

 21. Oksanarow λέει:

  dna podagra co mozna jesc przy dnie moczanowej http://seeknet.pl/ dna moczanowa czego nie wolno jesc dna moczanowa atak

 22. Oksanarow λέει:

  ziola na podagre podagra http://seeknet.pl/ choroba bogatych ludzi leczenie kwasicy cukrzycowej

 23. Oksanarow λέει:

  objawy podagry podagra http://seeknet.pl/ dieta na dne moczanowa co to jest dna moczanowa objawy

 24. Tamilalat λέει:

  dieta moczanowa ziola na podagre http://uncertaindestiny.com/forum/index.php?PHPSESSID=c7b38025def5408d51e11ee1ac358d03&action=profile;u=949 ziola na podagre podagra dna moczanowa
  dna dieta moczanowa dieta na dne moczanowa http://mekademhitzshop.weloveshopping.com/template/a01/s_showdata.php?shopid=126673&qid=6361516 dieta na dna moczanowa lek na podagre
  dna moczanowa alkohol dna moczanowa przyczyny powstania http://www.petra-marinesse.de/Gaestebuch leczenie dny moczanowej ziolami dna moczanowa leczenie farmakologiczne

 25. Tamilalat λέει:

  podagra co to jest dna co to jest http://deoeg.org/logo/#comment-127 kwasica cukrzycowa dna moczanowa leczenie cytryna
  podagra alkohol choroba dna moczanowa objawy http://www.hti.ml/?p=50#comment-9494 dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie dieta na dne moczanowa
  dieta na dne moczanowa leczenie dny moczanowej http://lavidaesbella.123gastenboek.nl/ leczenie podagry co to jest dna moczanowa

 26. Tamilalat λέει:

  dieta dla chorych na dne moczanowa moczanowa dna dieta http://heftruck-training.nl/nieuwe-cursuscatalogus-en-cursuskalender.html#comment-1073 naturalne leczenie dny moczanowej ziola dna moczanowa
  co to jest dna moczanowa i czym sie objawia kwasica moczanowa http://principle.jp/bbs5/c-board.cgi?cmd=one;no=802459;id=hijirin ziola na kwas moczowy co to jest dna?
  leczenie kwasicy ketonowej dna moczanowa objawy i przyczyny http://akademie-der-generationen.org/g%C3%A4stebuch/ dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie leczenie kwasicy

 27. Tamilalat λέει:

  co to jest dna moczowa dieta chorych na dne moczanowa http://haset.wely.net/bbs/zboard.php?id=guest&page=1 dna moczanowa leczenie ziolami dna moczanowa dieta
  dieta dla chorych na dne moczanowa dna moczanowa a alkohol http://www.palestrabushido.it/?page_id=867#comment-372 co to jest dna moczanowa i jakie sa objawy nieleczona dna moczanowa
  dna a alkohol ziola przy dnie moczanowej http://www.iq-kid.com/template/a07/s_showdata.php?shopid=22733&qid=7419594 dna moczanowa leczenie ziolami dna choroba dieta

 28. Tamilalat λέει:

  seeknet.pl leczenie kwasicy http://forum.it-ol.ru/index.php?/topic/193997-leczenie-dny-moczanowej-ziolami-dna-moczowa-objawy/ dna moczanowa leczenie niekonwencjonalne podagra przyczyny
  dieta w podagrze dieta moczanowa http://diykevlar.weloveshopping.com/shop/s_showdata.php?shopid=237628&qid=5163489 naturalne leczenie dny moczanowej kwasica cukrzycowa
  leki dna moczanowa dieta na podagre http://scott-clark.com/healthcare/scott-clark-medical-to-attend-himss-2017-showcasing-industry-leading-healthcare-product/#comment-3360 dna leczenie dieta na dne moczanowa

 29. Tamilalat λέει:

  leczenie dny przyczyna dny moczanowej http://www.djbarryblends.com/gallery/wbls-events?page=2#comment-9114 jadlospis przy dnie moczanowej jakie sa objawy dny moczanowej
  podagra ziola dna moczanowa leczenie http://forum.dream-rp.tk/index.php?/topic/1514-podagra-ziola-dieta-za-podagra/page-2#entry5237 dna moczanowa leczenie domowe moczanowa
  dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie dna moczanowa a alkohol http://www.martins-bilderwerkstatt.de/Gaestebuch dieta w podagrze leczenie kwasicy

 30. Tamilalat λέει:

  dieta w dnie moczanowej ziola dna moczanowa http://www.ich-liebe-meine-mama.de/g%C3%A4stebuch/ dieta na podagre leczenie dny moczanowej
  dna moczanowa alkohol puryny w alkoholu http://www.cafestranden.dk/2016/04/22/349/#comment-46147 dieta w podagrze seeknet.pl
  przyczyny dny moczanowej dieta dla chorych na dne moczanowa http://ogotours.com/avenida-america-station#comment-4341 podagra leczenie domowe dna podagra

 31. Tamilalat λέει:

  dieta na dna moczanowa podagry http://informatiquefrance2.free.fr/simplephpblog/comments.php?y=15&m=09&entry=entry150901-013631 dna moczanowa leczenie niekonwencjonalne dna alkohol
  dna moczanowa a alkohol ziola na dne moczanowa http://internal-communication.com/would-this-valentine-email-be-safe-for-work-today-2/#comment-67413 objawy dny moczanowej w stopie dieta chorych na dne moczanowa
  objawy dny moczanowej u kobiet atak dny http://www.esportowo.cba.pl/profile.php?lookup=206 dna choroba choroba dna moczanowa objawy

 32. Tamilalat λέει:

  dna moczanowa leczenie ziolami podagre http://www.xwy.cn/index.php/2016/05/10/composition/#comment-2360 objawy podagry jak leczyc dne moczanowa ziolami
  dna moczanowa leczenie domowe ziola przy dnie moczanowej http://www.bordopal.com/photogallery.php?photo_id=10 leki na podagre co mozna jesc przy dnie moczanowej
  podagra a alkohol podagra co jesc http://towerofshadows.org/forum/5-prijomnaya-otdela-kadrov/3626-dieta-na-dna-moczanowa-co-to-jest-dna-moczowa#3626 dna moczanowa alkohol dna moczanowa u kobiet

 33. Tamilalat λέει:

  podagra ziola czym jest dna http://dbwsweb.com/ot-productions.com/dad-annual-show-2001/#comment-181570 dna moczanowa co to jest dna
  dna moczanowa a piwo dna moczanowa atak http://webgardha.nikablog.ir/comment.php?postid=91481&nc=1 dieta chorych na dne moczanowa dna choroba dieta
  dna moczanowa przyczyny podagra przyczyny http://www.poderesanpierino.it/commenti?id_box_container=4997517&id_box=8129427&id_lingua=1 atak dny moczanowej objawy podagra powiklania

 34. Tamilalat λέει:

  moczanowa co to dna http://lucio.altervista.org/index.php?mod=comment&id=1312016501 kwasica cukrzycowa ziola na dne moczanowa
  atak dny moczanowej objawy dna moczanowa a piwo http://www.stromspieler.de/2016/03/29/zeppelin-wireless-das-fette-ding-von-bw/#comment-1620 dieta przy dnie moczowej kwas moczowy leczenie naturalne
  podagra co jesc pierwsze objawy dny moczanowej http://www.ihrperfektermitarbeiter.de/g%C3%A4stebuch/ dieta przy dnie jaka dieta przy dnie moczanowej

 35. Tamilalat λέει:

  dna moczanowa leczenie ziolami podagra http://blog.emporiodobebeecia.com/index.php/2016/06/06/preciso-comprar-utensilios-para-alimentar-meu-bebe/#comment-3466 dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie kwasica leczenie
  jadlospis przy dnie moczanowej pierwsze objawy dny moczanowej http://www.frauenarztpraxis-dr-oschmann.de/Gaestebuch kwasica leczenie podagra powiklania
  podagra dna moczanowa nieleczona http://www.ballonclub-ravensberger-land.de/Gaestebuch objawy podagry dnamoczanowa

 36. Tamilalat λέει:

  dieta chorych na dne moczanowa ziola na dne moczanowa http://okazjadach.pl/?p=20#comment-1068 wino a dna moczanowa dieta moczanowa
  dna moczanowa leczenie niekonwencjonalne podagra powiklania http://www.hnhns.com/guestbook.asp dna dieta dna moczanowa leczenie farmakologiczne
  lek na podagre leczenie kwasicy http://www.garde-meuble-paris.com/garde-meuble-frejus/garde-meuble-frejus#comment-689617 kwasica leczenie dna moczanowa co jesc

 37. Tamilalat λέει:

  ziola na kwas moczowy leki dna moczanowa http://deluxe8.ru/blog/deluxe8/sumka-louis-vuitton-city-cruiser/#comment71 dna moczanowa a alkohol dna moczanowa leczenie niekonwencjonalne
  podagra leczenie domowe dna moczanowa podagra http://dinhutblora.org/aduan/viewtopic.php?pid=55941#p55941 podagra jak leczyc dne moczanowa ziolami
  dieta przy dnie moczanowej przyczyna dny moczanowej http://www.starachowice.pttk.pl/news.php?readmore=103&c_start=0 ziola na dne moczanowa dna moczanowa przyczyny

 38. Tamilalat λέει:

  leczenie dny moczanowej podagra http://fjswdiary.php.xdomain.jp/blog-startup/#comment-19691 leczenie dny ziola na dne moczanowa
  pierwsze objawy dny moczanowej dna moczanowa leczenie naturalne http://bellemere.info/2015/07/02/hello-world/#comment-909 kwasica leczenie dna moczanowa alkohol
  czym jest dna dna moczanowa jaka dieta http://www.giacomo.chytrak.cz/www/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=305#305 dnamoczanowa dieta dna moczanowa

 39. Tamilalat λέει:

  dieta przy dnie leki dna moczanowa http://poptoys.weloveshopping.com/template/e1/s_showdata.php?shopid=168926&qid=5526694 dieta przy dnie moczanowej co to jest dna?
  dieta na dne moczanowa alkohol a dna moczanowa http://www.sbobeteuro.net/2016/04/05/inggris-mengandalkan-luke-shaw-sebagai-pemain-lini-pertahanan/#comment-2380 leczenie dny moczanowej ziolami dna a alkohol
  objawy dna moczanowa dna moczanowa leczenie farmakologiczne http://sverdarr.fluctis.com/showthread.php?tid=35&pid=53#pid53 dieta na podagre dieta na dne moczanowa

 40. Tamilalat λέει:

  podagra przyczyny lek na podagre http://aznetloja.tk/wp/arquivos/6#comment-893 dieta na dna moczanowa co to jest dna
  dna moczanowa co jesc leczenie dny moczanowej http://forum.niga.com.tr/showthread.php?tid=155538&pid=194949#pid194949 podagra leczenie domowe dna moczanowa leczenie domowe
  co to jest podagra jaka dieta przy dnie moczanowej http://your-strength-and-fat-loss-coach.com/2010/01/20/hip-mobility-video-how-to-warm-up-properly/#comment-29350 dna dieta dna podagra

 41. Tamilalat λέει:

  co to jest dna podagre http://mixear.com/2016/04/28/how-to-be-more-productive/#comment-1074 dna moczowa objawy dna moczanowa leczenie ziolami
  dna moczanowa przyczyny powstania dna moczanowa zywienie http://www.fcdautenbach.de/g%C3%A4stebuch/ co to jest dna moczowa podagry
  ziola przy dnie moczanowej dieta moczanowa http://www.metsci.com/Test_Scroller/articleType/ArticleView/articleId/17/Dr-Lawrence-D-Stone-Talks-with-Business-Insider#Comment997 dieta na dne moczanowa dna moczanowa a alkohol

 42. Tamilalat λέει:

  dna moczanowa u kobiet leczenie dny moczanowej ziolami http://www.mairaviana.com.br/o-varal/#comment-120433 jaka dieta na dne moczanowa dieta w dnie moczanowej
  dna moczanowa ziola leczenie kwasicy http://brandsalesnordic.se/how-to-nail-tips-with-will-conrad/#comment-14820 dna moczanowa leczenie dna moczanowa nieleczona
  dna moczanowa leczenie naturalne jaka dieta przy dnie moczanowej http://www.clantlfigi2.cba.pl/forum/index.php dna moczanowa dieta co to dna

 43. Tamilalat λέει:

  podagra a alkohol dna moczanowa zywienie http://ladrilleradechacabuco.com/ladrillera-chacabuco-pagina/#comment-27666 moczanowa dna dieta podagra co to jest
  objawy dny moczanowej w stopie dieta przy dna moczanowa http://1000gn.com/shop/board/view.php?id=catus&no=3 puryny w alkoholu nieleczona dna moczanowa
  podagra ziola dieta moczanowa http://www.infopower.pl/_upload/brodnicalo/komentarz.php?phpsessid= dna moczanowa zywienie czym jest dna

 44. Tamilalat λέει:

  dna choroba dieta dieta dla chorych na dne moczanowa http://www.goalweekly.com/national-team-news/item/157-review-legacy-the-tim-cahill-story ziola na dne moczanowa dieta w dnie moczanowej
  dna moczanowa a dieta co to jest dna http://rot-weiss-trimbach.net/Gaestebuch czym jest dna dieta przy dnie moczowej
  leczenie dny leczenie dny moczanowej ziolami http://www.jf10086ia.com/home.php?mod=space&uid=287425 dna moczanowa przyczyny ziola w dnie moczanowej

 45. Tamilalat λέει:

  co to jest dna przyczyna dny moczanowej http://vnhgroup.net/showthread.php?148349-Kamagra-Shop-Review&p=251781#post251781 co mozna jesc przy dnie moczanowej dna moczanowa leczenie ziolami
  jakie sa objawy dny moczanowej jadlospis przy dnie moczanowej http://www.parafanalia-studio.com/sabatta/2013/03/10/you-dont-know-what-you-got-til-its-gone-southbank-skatepark-blues/comment-page-21/#comment-14056 dna moczowa objawy dieta na dne moczanowa
  leki na podagre dna moczanowa objawy leczenie http://www.forum.investorscare.com/thread-19083.html podagra dna moczanowa czego nie wolno jesc

 46. Tamilalat λέει:

  objawy dny moczanowej u kobiet dieta przy dnie moczanowej http://www.ladyvladimir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=863:—–7-&catid=90:2011-09-10-19-29-00&Itemid=136 dna moczanowa jaka dieta objawy dny moczanowej
  choroba dna moczanowa objawy podagra jak leczyc http://simona1.com/index.php/item/464-prolet dna moczanowa u kobiet ziola na dne moczanowa
  dna dieta moczanowa podagra powiklania http://hotfoodservices.ch/?page_id=7#comment-1286 naturalne leczenie dny moczanowej podagra ziola

 47. Tamilalat λέει:

  jak leczyc podagre dna moczanowa co jesc http://www.jj-aschau.de/index.php?gaestebuch&guestbookentry=53 dna moczanowa dieta dna moczanowa a pomidory
  podagra powiklania dna moczanowa zywienie http://avtoshkola-forsazh.ru/dokumentaciya/attachment/4#comment-8511 co oznacza dna dieta dla chorych na dne moczanowa
  dna moczanowa leczenie podagre http://www.0873163.com/thread-562-1-1.html leki dna moczanowa podagra leczenie domowe

 48. Tamilalat λέει:

  dna moczanowa dna moczanowa a piwo http://blog.kubus.com.mx/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-convocatoria-unam-junio-2016/comment-page-3547/#comment-474997 dna moczanowa leczenie dieta w podagrze
  dieta przy dnie dna moczanowa przyczyny powstania http://zgcydb.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=203726&extra= ziola w dnie moczanowej dna moczanowa leczenie
  ziola na podagre dna moczanowa a piwo http://linse.mx/index.php/2016/10/04/hola-mundo/#comment-1 dna moczanowa alkohol dna moczanowa objawy leczenie

 49. Tamilalat λέει:

  leki dna moczanowa dna moczanowa ziola http://www.tt-modul-dfreitag.de/Gaestebuch atak dny podagra przyczyny
  podagra leczenie ziola na kwas moczowy http://club.windlion.com/archives/1028/shutterstock_118402093-3#comment-1430 ziola dna moczanowa podagra alkohol
  podagra leczenie domowe naturalne leczenie dny moczanowej http://www.hits.or.jp/mono-hitachi/?itemid=283 leczenie kwasicy ziola dna moczanowa

 50. Tamilalat λέει:

  objawy dny moczanowej w stopie leczenie dny moczanowej ziolami http://www.csencampania.it/?attachment_id=929#comment-23 leczenie kwasicy ketonowej dna moczanowa a piwo
  dna dieta moczanowa dna choroba http://louis-rath.de/buch321.php3 leczenie kwasicy cukrzycowej co to jest dna moczanowa objawy
  choroba bogatych ludzi leczenie dna moczanowa http://www.teamrrd.ee/2011/12/moned-pildid-wave-paevast-trapani-sitsiilia/img_0352/#comment-109699 pierwsze objawy dny moczanowej objawy dny moczanowej u kobiet

 51. Tamilalat λέει:

  ziola dna moczanowa dna choroba dieta http://mollybloom.ch/#comment-1428 ziola na dne moczanowa co jesc przy dnie moczanowej
  dieta dna moczanowa moczanowa dna dieta http://www.dev.hudcoachen.se/uncategorized/hello-world/#comment-3289 dna alkohol kwasica ketonowa
  dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie co to jest dna http://www.theatergruppe-hutthurm.de/Gaestebuch kwasica leczenie dna moczanowa ziola

 52. Tamilalat λέει:

  przyczyny dny moczanowej kwasica ketonowa http://www.sunsetblvd.cz/forum.php dna dieta moczanowa dna moczanowa powiklania
  dna podagra leczenie dny moczanowej ziolami http://lampard8.y0.pl/news.php?readmore=74&c_start=30 dna moczanowa a pomidory jak leczyc dne moczanowa ziolami
  dna dieta moczanowa dna alkohol http://sd.kg/avoiding-bad-breath-2/#comment-928 podagra ziola jaka dieta przy dnie moczanowej

 53. Tamilalat λέει:

  dna leczenie leczenie podagry http://www.saltnsun.com/island-life-photo-diary/#comment-133260 dieta przy dnie dna moczanowa diety
  co jesc przy dnie moczanowej dnamoczanowa http://forum.1j.lv/index.php?topic=147252.0 dna podagra jak leczyc dne moczanowa ziolami
  dna dieta seeknet.pl http://www.stevestowing.us/guestbook/index.php podagra leczenie domowe atak dny moczanowej objawy

 54. Tamilalat λέει:

  dna moczanowa leczenie farmakologiczne dieta na dne moczanowa http://www.emptycradle.org/site/index.php?page=calendar&type=view&id=temecula-support-meeting_2&day=2017-02-08&date=2017-02&back=month dna moczanowa leczenie naturalne kwasica leczenie
  ziola na dne moczanowa objawy dny moczanowej http://www.olderbytes.com/community/viewtopic.php?f=5&t=427896 dny moczanowej objawy co to jest podagra
  dna moczanowa objawy i przyczyny ziola na podagre http://ispeakbinary.com/viewtopic.php?f=6&t=47963&p=78977#p78977 dna moczanowa co jesc dna moczanowa jaka dieta

 55. Tamilalat λέει:

  leki na podagre ziola dna moczanowa http://www.ananyapartha.in/guestbook/#comment-315 leczenie dny leczenie dny
  dna leczenie leczenie dny moczanowej http://miticovale46.iobloggo.com/ seeknet.pl seeknet.pl
  dna moczanowa przyczyny powstania kwas moczowy leczenie naturalne http://www.estiator.com/hello-world/#comment-3543 alkohol a dna moczanowa leki na podagre

 56. Catsnameshek λέει:

  Found cat didn’t know what to call it. Found here irish cat names http://allcatsnames.com/irish-cat-names-female full list of names for cats.

 57. In the WordPress support forum, there are from time to time questions abut trackbacks. I haven’t used it myself, but I found a good tutorial on the OptiNiche cheap nfl jerseys china blog.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *