| Επικοινωνία |

  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον «Κοινωνικό χώρο για την υγεία» στο email pikpapetralona@espiv.net ή στο τηλέφωνο 69 72 75 16 20 ή από κοντά τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργεί το εγχείρημα.
  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον «Συλλογικό χώρο για την τροφή» στο email sxt@espiv.net ή από κοντά τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργεί το εγχείρημα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.