Η νέα ιστοσελίδα του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία

Ο νέος ψηφιακός τόπος του ΚΧΥ στο κατειλημμένο πρώην ΠΙΚΠΑ Πετραλώνων βρίσκεται πλέον εδώ kxy.espivblogs.net