Τα εγχειρήματα της λαϊκής συνέλευσης θα παραμείνουν κλειστά τον μήνα Αύγουστο.

Τα δύο εγχειρήματα της λαϊκής συνέλευσης, ο “συλλογικός χώρος για την τροφή” και ο “κοινωνικός χώρος για την υγεία” θα παραμείνουν κλειστά τον μήνα Αύγουστο.

Όσον αφορά τον “κοινωνικό χώρο για την υγεία”, μπορείτε να επικοινωνείτε ολόκληρο τον Αύγουστο με το τηλέφωνό του (69 72 75 16 20) για κάποιο έκτακτο ιατρικό αίτημα, αναζήτηση φαρμάκων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης για τον Κώστα Σακκά.

Ο Συλλογικός Χώρος για την τροφή θα διαθέσει τα έσοδα από την συλλογική κουζίνα του Σαββάτου 13 Ιουλίου για την κάλυψη της εγγύησης αποφυλάκισης του Κ. Σακκά.

Κατά τη 1 μ.μ. μαγειρεύουμε, από τις 3 μ.μ. τρώμε. Οι συλλογικές κουζίνες μας λειτουργούν με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά.