Ανακοίνωση για τη λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου.

Ο «κοινωνικός χώρος για την υγεία» (ΚΧΥ) της λαϊκής συνέλευσης των Πετραλώνων, του Θησείου και του Κουκακίου σας ενημερώνει ότι από τα τέλη του 2012 λειτουργεί στο κατειλημμένο πρώην ΠΙΚΠΑ των Άνω Πετραλώνων (όπου και στεγάζεται το εγχείρημα) κοινωνικό φαρμακείο για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών όσων τα έχουν ανάγκη. Τα φάρμακα (όπως εξάλλου και η ιατρική περίθαλψη) παρέχονται σε όλους δωρεάν, είτε ντόπιους είτε μετανάστες, είτε ασφαλισμένους είτε ανασφάλιστους, είτε κατοίκους των γειτονιών μας είτε όχι.
Επί του παρόντος υπάρχουν εκατοντάδες φάρμακα όλων σχεδόν των κατηγοριών αλλά και υγειονομικό υλικό τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από συνεισφορές γειτόνων μας αλλά και κατοίκων άλλων περιοχών. Είναι δεδομένο ότι σαν ΚΧΥ στεκόμαστε κριτικά απέναντι στη χρήση και πολύ περισσότερο στην κατάχρηση φαρμάκων, κριτική που έχει διατυπωθεί τόσο στο διαθέσιμο στο διαδίκτυο λόγο μας, όσο και σε σχετικές εκδηλώσεις. Εντούτοις η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας αφήνει όλο και περισσότερους ανθρώπους εκτεθειμένους και εκτός φαρμακευτικής υποστήριξης ενώ την ίδια στιγμή οι εναλλακτικές που έχουν στηθεί απέναντι σε αυτή την κατάρρευση είναι επί του παρόντος περιορισμένες.
Γνωρίζοντας τη λαϊκή ρήση ότι «κάθε φάρμακο και φαρμάκι», υπάρχει προσεκτικός έλεγχος της διανομής των φαρμάκων. Τα αιτήματα μπορούν να κατατίθενται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail, αλλά κυρίως επιθυμούμε την προσωπική επαφή κατά τις ώρες λειτουργίας του εγχειρήματος. Η διανομή θα γίνεται μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου γιατρού και φαρμακοποιού.
Ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται αντίστοιχοι τέτοιοι πυρήνες αυτοοργάνωσης της υγείας και σε άλλες περιοχές (όπως π.χ. από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Αγίου Δημητρίου), πυρήνες τους οποίους χρειαζόμαστε κι εμείς για την αποτελεσματικότερη δικτύωση των αυτοθεσμίσεων μας.  Ο αγώνας για να πάρουμε την υγεία μας στα χέρια μας είναι πολυεπίπεδος και σαφώς δεν εξαντλείται στη συλλογή και διανομή φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.
Ιανουάριος 2013