Ειδικότητες και ομάδες

Οι ειδικότητες των υγειονομικών που συμμετέχουν στον κοινωνικό χώρο για την υγεία:

  • Παθολόγος/νεφρολόγος
  • Πνευμονολόγος
  • Ωτορινολαρυγγολόγος
  • Καρδιολόγος
  • Χειρούργος
  • Οδοντιατρείο

.

Οι ομάδες που έχουν συγκροτηθεί στον κοινωνικό χώρο για την υγεία:

  • Κοινωνικό φαρμακείο
  • Φυτοθεραπευτική συμβουλευτική
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη