| Μνήμη |

Οι λαϊκές συνελεύσεις, ως μορφή αυτοοργάνωσης και αυτενέργειας των κατοίκων αυτών εδώ των γειτονιών, έχουν μία διαδρομή μέσα στο χρόνο που έχει φτάσει κοντά τα 10 χρόνια. Μέσα από αυτή την ενότητα του blog σταδιακά θα ανεβαίνει επεξεργασμένο υλικό από όλη αυτή τη διαδρομή. Σα μία ακόμη συνεισφορά στο διαρκή αγώνα που δίνει η κινηματική μνήμη απέναντι στη λήθη, στην αφομοίωση και την επανοηματοδότηση από τη γλώσσα της εξουσίας.