Αυτή η κεραία στην ταράτσα…

Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες τις κινήσεις στο blog της Παρέμβασης κατοίκων εδώ.