| Υλικό |

αφίσες της συνέλευσης, κείμενα που μοιράστηκαν στη γειτονιά, φωτογραφίες από τις συνελεύσεις & τις δράσεις μας και κείμενα που δεν είναι δικά μας αλλά μας φάνηκαν ενδιαφέροντα..